Click To Bookmark Us!
Follow Us On Facebook .
Hot & Funny Whatsapp Videos Download
Free Mp3 Songs Downloads

NON STOP ODIA ALBUM BY sidhu_VOL-5

Video Details
Title: NON STOP ODIA ALBUM BY sidhu_VOL-5
Duration: 02:01:28
Uploaded by: Sidhheswar Swain
Published at: 31 March 2013
Download Links

Download Server 1
Download Server 2

Video Description
Description: ୧) ଲେଖିଦେଲି ନା ତୋର ,୨) ମନ ମୋର ପ୍ରଜାପତି, ୩)ମନପଖୀ ଉଡିଗଲା, ୪) ତତେ ଭଲ ପାଉଚୀ ବୋଲି ୫) ମନେ ଯେବେ ଲଗେ ନିଆଁ ୬) ମଥାରେ ଦେଇ ପାଟ ଓଢଣୀ ୭) ମେଘକୁ ଆଦେଇ ଜହ୍ନ ଉଙ୍କିମାରେ ୮) ମେଘ ସବାରୀରେ ଆସିବ ଫେରି ୯) ମେଘରେ ମେଘ .... ୧୦) ମେଘରୁ ତୁ ଝରିଲୁ ନା ୧୨) ମିଛେ ମିଛେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସତରେ ୧୩) ମିତରେ ମିତ ମିତ ୧୪) ମୋ ଆଖିରେ ତୁ ପଲକ ୧୫) ରୁମକୁ ଝୁମାନା ରୁମକୁ ଝୁମାନା ୧୬) ମୋ ନାରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ୧୭) ମୋ ପ୍ରେମର ବୟସ ଏତିକି ..୧୮) ମତେ ଆଣିଦେଲ ଲକ୍ଷେ ଫଗୁଣ ୧୯) ଚିରି ଦେବା ଆଗରୁ.. ୨୦) ମୁ ଯେ ଏକ ପାଗଳ ଭଂର.. ୨୧) ମୁ ତ ଥିଲି ଏକୁଟିଆ ବାଂରା ପକ୍ଷୀ.. ୨୨) ମୁ ପ୍ରେମିକ ମୋ ଶବକୁ ପୋଡିବା ମନା ୨୩) ମୁ ପରଦେଶୀ ଚଢେଇ .. ୨୪ ) ନଦୀରେ ନଦୀ .... ୨୫)ନିଦ ଆସୁ ଆସୁ ନିଦ ଚାଲି ଯାଏ..

» Home »

LoveMaza.iN